Odin
21 days ago
Myslím si, že v určitom veku už prestaneme hľadať chvíľkové dobrodružstvá, nechceme prázdne vzťahy, ktoré sú založené len na výhodách brania alebo chvíľkovej vášni.
Nehľadáme ješitných ľudí, ktorým chýba cit a empatia.
Chceme jednoduchú, autentickú, úprimnú,
vernú, dobrú dušu, ktorá svojimi činmi rada ukáže všetko, o čom hovorí.
Nerada dáva sľuby, ktoré nemôže dodržať, pretože preberá zodpovednosť za svoje činy.
Myslím, že väčšina z nás má rada romantické
večery, jednoduché veci, tie gestá dnes tak trochu zabudnuté.
Myslím, že každý z nás chce spoločné šťastie, starostlivosť a pokoj a my si prajeme, aby ich každý našiel.
Read more
Odin
4 months ago
V deň, keď ťa nájdem...
V deň, keď ťa nájdem, všetko bude dávať zmysel. Pochopím, že každá prekážka na mojej ceste poslúžila na to, aby som ťa našla.
V deň, keď ťa nájdem, objavím časť seba. Možno preto, že som ťa už poznala a čakala som na teba celý život...alebo dva, kto vie.
V deň, keď ťa nájdem, začnem sa báť, či si naozaj skutočný, či nie si len sen. A ty ma vtedy objímeš a ja budem cítiť, že sme si vzájomne vstúpili do sŕdc. Ako puzzle, ktoré je plné neznámych, ktoré treba ešte vyriešiť.
V deň, keď ťa nájdem, uvidíš v mojich očiach všetko, čo doteraz skrývali, čo nik doteraz nevidel, a ucítiš, ako pukajú steny okolo mojej duše.
Read more
Cook
4 months ago
Cook
4 months ago
phpcoder
4 months ago
FIND STRING IN ARRAY
if (in_array($operatorid, $row5)) { 
}
phpcoder
4 months ago
FIND STRING IN STRING
$pos = strpos($browser, $findme);
phpcoder
4 months ago
LOWERCASE
$str = strtolower($str);
phpcoder
4 months ago
IF PRE QUERY
".($dd=='' ? "":" and dd='".$dd."'")."
phpcoder
4 months ago
DLZKA RETAZCA
$numberlenght = strlen($number2);
phpcoder
4 months ago
ROZDEL STRING PODLA ZNAKU BEZ POLA
list($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode(":", $data);
//S POLOM
$pizza = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";
$pieces = explode(" ", $pizza);
echo $pieces[0]; // piece1
phpcoder
4 months ago
PRVE DVA ZNAKY RETAZCA
$twonum = substr($number2, 0, 2);
// ROZDEL STRING PODLA POCTU ZNAKOV
substr($caller_loc, 0, 8);
phpcoder
4 months ago
OBSAH POLA ODDELENY CIARKAMI
MAKE STRING FROM ARRAY
$comma_separated = implode(",", $pole);
phpcoder
4 months ago
PRINT POLE
print_r($pole);
phpcoder
4 months ago
TODAY DATETIME
YESTERDAY
$today = date("Y-m-d H:i:s");
$yesterday = date("Y-m-d H:i:s", strtotime('-1 day'));
phpcoder
4 months ago
ZMAZ MEDZERY / DELETE SPACES
$thenumber = str_replace (" ", "", $thenumber);
phpcoder
4 months ago
NUM ROWS - POCET MYSQL RIADKOV
$num_rows = mysql_num_rows($result);
phpcoder
4 months ago
JEDNODUCHY DELETE
$result21 = mysql_query("DELETE FROM wordpress.wp_terms WHERE term_id='".$row17['term_id']."'");
phpcoder
4 months ago
JEDNODUCHY UPDATE
$result2 = mysql_query("UPDATE vfc_form2 SET position='".$posnow."', fixline='".$phone."' WHERE position='".$pos."'");
phpcoder
4 months ago
JEDNODUCHY INSERT
$sql=mysql_query("INSERT INTO sms_chat.invitation_sms (sendOperatorId, recieverOperatorId, date) VALUES ('".$sendOperatorId."','".$recieverOperatorId."','".$today."')");
phpcoder
4 months ago (E)
JEDNODUCHE QUERY

$query2 = "SELECT * FROM prizes WHERE date >= '".$date."' and date < '".date('Y-m-d', $dateplus)."' group by ".$groupby."";           
$result2 = mysql_query($query2);
while ($row2 = mysql_fetch_array($result2)){
}
phpcoder
4 months ago (E)
ZMENA KODOVANIA
'.iconv("utf-8", "iso-8859-1", $row3['first_name']).'
Dealer
4 months ago
https://mysky.sk/
Jedinečná pamiatka, ktorá vydrží navždy
Deň, keď ste sa prvkrát stretli. Prvý bozk. Váš svadobný deň. Vyberte si ľubovoľný dátum a miesto a my vám ukážeme, ako vyzerala obloha v ten výnimočný deň.
#forhim #forher #gift #love
Read more
Dealer
4 months ago (E)
https://100moments.sk/
Nie je to len darček: 100 spoločne strávených chvíľ
Nezabudnuteľné prekvapenie, 100 zážitkov, ktoré musíte spolu prežiť. #forhim #forher #gift #love
Read more
Dealer
4 months ago
Dealer
4 months ago (E)
Dealer
4 months ago
Read more
Dealer
4 months ago (E)
https://rilie.sk/
Okamžitá úľava od menštruačných bolestí s prístrojom Rillie #woman #forher #gift
Odin
4 months ago
Nemôžem ti sľúbiť veľa vecí a veľakrát si želám, aby som ti mohol vytvoriť krásny príbeh, ale realita je iná a preto ti poviem pravdu.
Medzi vecami, ktorým nemôžem zabrániť, sú tie šedé dni, ktoré budeš mať.
Dni keď budeš smutná a svoje slzy budeš skrývať v daždi.
No, môžem ti sľúbiť, že v ňom budem s tebou tancovať.
Nemôžem ti sľúbiť, že zastavím čas, no môžem ti sľúbiť, že ho strávim s tebou.
Nemôžem ti sľúbiť, že leto bude trvať večne, no môžem ti sľúbiť, že vždy, keď ti bude zima zohrejem ťa vo svojom objatí.
Nemôžem ti sľúbiť, že nespadneš, neurobíš chyby, ale môžem ti sľúbiť, že vždy ti podám ruku a pomôžem vstať.
Je veľa vecí, ktoré nezávisia odo mňa, ale sú iné, ktoré áno.
A preto ti hovorím, že vždy budem po tvojom boku, držať ťa za ruku, podporovať ťa a spoločne to zvládneme.
#odin #love
Read more
Odin
4 months ago
Jedného dňa bude niekto milovať každý kúsoček z teba.
Vyblednutý západ slnka za tvojimi očami.
Mesačné svetlo, ktoré tónuje tvoje vlasy.
Smútok zasadený do záhybov dlane.
Bude bozkávať všetky tvoje časti, ktoré si držala ukryté.
Jedného dňa ti niekto povie, aké je to všetko krásne.
Jedného dňa ti niekto povie tie najkrajšie vety.
Milujem na tebe všetko, nielen tie časti, ktoré dávajú zmysel a ktoré si mi ukázala.
Milujem aj tie časti teba, ktorým ešte nerozumiem.
Tie časti, ktoré tlačia tvoje ramená k zemi.
Tie, ktoré si všimne len ten, kto bude potichu na teba ukradomky hľadieť.
A ty uveríš tomu, že rozprávky nie sú pre princezné v zlatých črievičkách.
Ale, že patria ženám, ktoré pozbierali všetky kúsky zlomeného srdca a vedia ich dať opäť dokopy...
Read more
Odin
4 months ago
Život sa nemeria počtom nádychov, ktoré urobíme, ale chvíľami, ktoré nám berú dych .... George Carlin
#odin #love

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.